ÕPETAJATE KURSUSTE PROJEKT 2019-2021.

Tilsi Põhikooli õpetajad rahvusvahelistel täienduskursustel 2019 -2021. Projekt "Kaasav koolikultuur paindlikkuse ja loovusega"

Projektis osaletakse 3 täiendkursusel välismaal, millest kaks on mõeldud õpetajatele ning käsitlevad praktiliselt kohaldatavate plaanide loomist ja teostamist lähtudes kaasava hariduse ideest. Ning kursus juhtkonnale, kus õpitakse looma  efektiivset ja  süsteemset  meeskonnatööd ning kujundama sellega õppijat toetavamat koolikultuuri.

Kursuste teemad on alljärgnevad:

1. Kursus" Haridus hariduslikele erivajadustele: samm -sammult lähenemine". Osalevad 2 õpetajat. Kursus toimub 27.10.2019- 02.11.2019.  Kreekas. Kursuse kestvus 7 päeva
Kursuse eesmärgid:
Hariduslike erivajaduste struktuur ja programmid.
Õpiraskused- spetsiifilised õpiraskused.
Õpiraskuste tunnused, õpetamise põhialused klassis.
Kõnehäirete vältimine  õpilasel klassis.
Kõne ja keelehäirete selgitamine õpilasel.
Vaimsed häired, tundehäired  ja nendega toimetulek tavaklassis.
Hariduslike erivajaduste ja tugisüsteemide keskuse külastus, vaimsed ja emotsionaalsed probleemid, nendega toimetulek koolis. 
Hüperaktiivsus- tähelepanu vähesus, sellega arvastamine klassis. 
Õpetaja roll ja kooli, kui organisatsiooni roll.
Kursuse eel täidab iga osaleja eelküsimustiku, millega kursuse korraldaja saab ülevaate grupi vajadustest ja soovidest. Igale osalejale saadetakse eelnevalt materjalid, mis võimaldavad head ettevalmistust enne kursusele tulekut. Kursuse jooksul külastab osaleja vähemalt 1-5 kohalikku kooli: põhikool- erikool,hiljem võrdlemine (plussid -miinused).  Edaspidiseks enesetäiendamiseks saab iga osaleja materjalid, milles on kõik kursusel käsitletud teemad  kursusepäevadest. Neid on lubatud jagada oma kolleegidega. 
Kursuse peaeesmärke on luua koostöö ja suhtlus osalejate vahel, mis viiks edaspidiste koostöö suheteni. Kursus toimub koolituskeskuse klassiruumides, arvutiruumis ja väljaspool koolituskeskust. 
Tööjõu (haridustöötajate) ettevalmistamine, kõrge- kvaliteedi säilitamine
Juhtkonna juhtimisstiilid ja võimalused
Organisatsioonis alluvate motiveerimine ja töötulemuste kvaliteedi kasvatamine.
Lapsevanema -õpetaja vahelise koostöö parendamine.

2. Kursus " Kooli juhtimise parandamine- ükskisikult ühise strateegiani" Osalevad kooli juht ja õppelajuhataja või keegi kooli juhtkonnast.  Kursus toimub  Portugalis 04.11- 08.11.2019.   Kursuse kestvus 5 päeva.
Kursuse eesmärgid:
Saada strateegilisi teadmisi kooli juhtimisest.
Suurendada kooli juhtkonna ja meeskonna teadmisi kooli juhtimisel.
Teadmised ressurside efektiivsest kasutamisest koolis.
Töövahendid ja meetodid õpetajate professionaalsuse  hoidmisel ja parandamisel.
Teadmised, meetodid, kuidas juhtkond pääseb ligi ja mõjutab tervet kooli (õpetajad, õpilased, lapsevanemad). Õpetajate ja lapsevanemate koostöö kujundamine. 
Rahvusvahelise koostööoskuse parandamine.
Juhtimisoskuste lihvimine, parandamine. 
Suhtlusoskuste ja sotsiaalsete oskuste parandamine koolis.
Võõrkeele oskuse parandamine. 

3. Kursus "Kaasava õpikeskkonna disainimine kõikide õpilaste toetamiseks" 
Osaleb 2 õpetajat.11.04.2022-16.04.2022. 
Itaalias.  Kursuse kestvus 6 päeva.
Kursuse eesmärgid, sisu:  
Õpilaste takistuste tuvastamine, mis segavad õppetöös osalemist.
Kooli arenguprioriteetide koostamine.
Sekkumistehnikate kavandamine (nt õppekavade kohandamine, diferentseeritud õppe korraldamine).
Alternatiivsed õppimispraktikad,-võtted,- materjalid ja nendega seotud hindamisvahendid.
 Õpilaste kaasamine IKT abil.
Koostöö edendamine kooli kogukonnas (õpetajad, õpilased, vanemad)- kaasavate väärtuste raamistiku loomine.
Kaasava õpikeskkonna põhijoonte mõistmine. 
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar