HISPAANIA

Erasmus+ veebiseminar, 27.11.2017

Jagasime Enega veebiseminaril oma õpirände kogemusi, alates ideest kuni teostuseni. Esimene kogemus, läbi veebi kellegile kasulik olla, sai edukalt läbitud ning olime uue kogemuse võrra rikkamad. 
Siin on link meie slaidiettekandele, mida veebiseminaril kasutasime:

Kirjutasime maakonnalehes oma õpirändest. 

Tilsi Põhikooli õpetajate nõupidamine, 24.10.

Juba lennul Malagast Stockholmi alustasime Meriliisiga  õpirändest kokkuvõtte tegemist - analüüsisime kogu perioodi novembrist käesoleva hetkeni. Teadsime, et koju naastes peame olema valmis sellest rääkima paljudele kolleegidele ja ka tuttavatele. Suulisele analüüsile üle Euroopa lennates järgnes kirjaliku kokkuvõtte kirjutamine Stockholmi lennujaamas, kui ootasaime Tallinna suunduvat lennukit. Koondasime kokku kõnekad pildid, mis Hispaania õpirännet iseloomustavad. Kasutasime omavahel suhtlemisel inglise keelt. Tõdesime, et põhjaliku ettevalmistuse korral on võimalik saavutada eesmärgid 100%-liselt.
Olime koju jõudes reisist küll pisut väsinud, kuid selle pika töönädala head emotsioonid ja värsked uued kogemused andsid jõudu jagamiseks. Rääkisime C.P.R Alpujarra Põhikooli konkreetsetest tegevustest ja koolielu korraldusest. Rääkisime lähedastest suhetest õpetaja ja õpilase vahel (ahistamise hirmu kummutamine), rahulikust tundide vaheldumisest, koolikella puudumisest, õpetamismeetoditest, vahetundidest, õpihuvist, õpetajate tegevusest jms. Tuli ettepanek, et ka meie kooli vahetundides võiks võimaldada õpilastel liikumist (alustame suure vahetunni saali liikumisega). On mitmeid mõtteid õpikeskkonna muutmiseks.
Vastasime küsimustele ja rääkisime ka Hispaania loodusoludest. Peale nõupidamist kogunesime õpetajate puhkeruumi, kuhu olime katnud väikses laua Andaluusia piirkonna suupistetega. Kooli jäävad meened: Alpujarra vaatega vaas, Trevelezi piirkonnamustriline pliiats, Andaluusia piirkonna sümbollinnu öökulliga soolatoos ning Nerjat meenutav kalender.

Põlva uue valla koolide õpetajate konverents "Õpetajalt õpetajale", 23.10.

Juba teisel päeval peale õpirändelt naasmist andsime põgusa ülevaate oma õpirände projektist tervikuna ja jagasime kogetut kolleegidele. Rääkisime õpirände võimalustest ja ERASMUS+ projekti toest oma eesmärkide saavutamiseks. Julgustasime oma kolleege vaatama maailma, kuidas õpetatakse Euroopa riikides. Nii on meil võimalik olla informeeritum Euroopas käibeloleva õpi- ja töökeskkonna suhtes.  Saame öelda, et me saime küllaga enesekindlust ja ka ideid oma tööks. Konverentsil kuulsime, et Põlva Kooli õpetajad on käinud ennast täiendamas kursustel ERASMUS+ toel.

Hispaania, Malaga, Berchule

Õpirändest Andaluusia piirkonna C.P.R Alpujarra põhikoolis
About shadowing in the C.P.R Alpujarra Basic School of Andalusian area.

Hello!

At the moment we are in Stockholm airport out flight will go to Tallinn at 22.15. Our first mobility has finished.

At 9.00 O'clock today we went to Berćhules school. We gave the Estonian presents to the teachers and headmaster. We analysed our job shadowing week. We understood that both school learned a lot of it. We saw many different lessons with different teachers and students. It was good to hear that headmaster Victor likes our blogi system like analysing and feedbacking method to our shadowing period. We were interested purposes of the future in Berchules school. Headmaster spoke of these, they sounded interesting.
We shared e-meil addresses between the teachers. Probably we are going to do collaboration between the student's. It was good to leave with knowledges that we are always welcome back to Berćhules. It was pleasant to feel worm of humanity in Berćhules.
On our way to home it was remember a lot: driveing with rental car by the high and narrow mountains road (2000-2500 m). Long walkings  by the mountains in the afternoons, amazing  landscape views in the morning's. One of the morning's we saw a opposite moon on the sky. On the slope of the mountains there are growing plants like: almonds, walnuts, chestnuts, agaves, cactuses. There are very popular cureing ham produceing you can see it in every shop. We had traditional Andalusian dinner in Spanish home. Streets seems house in house with the narrows streets. Mediterranean sea is blue and very salty. There are a lot of palm,bananas and orange trees. Also we saw hibiscus, angel of the trumpet tree and a gum tree. The world famous cave Nerja with it's oldest paintings.
We got a positive experience because we talked Spanish. We got experience that slight language skills is not the problem when both persons wants to know something (translation apps helped as also).
Mobility week was full of learning, risks, New knowledges and ideas, a lot of communication and discussions, self improvements.

Ene and Meriliis are very thankful to Erasmus +  for this opportunity to learn in Spain!

We are grateful to C.P.R Alpujarra's school!


19, october has finished:
Yesterday was rainy and chilly weather.
We worked on Thursday separately. Ene was possible to follow 2 lesson: geography and english. I talked there from Estonia a little bit. The students were hard-working: they listened to the teacher, read it, have succeeded and wrote excersises in the notebook. With headmaster Victor we compared curruculum of schools and principes of salary.

Hei, hei!  I (Meriliis)  started with shadowing at 9.00 O'clock. I was with special teacher Violeta. I saw how 9 years old girl and boy did her mathematic exam, they were brave.  At 11 o'clock we drove to another school to Juviles, it is 6 km from Berchules.  I could talk a lot with Violeta.  We changed our experiences and suggestions.  Also we went in Town Hall what is like principal house in Berchules.


18. october has finished:
We worked today separately, Ene was with Victor in the schoolhous of Berchules and Meriliis with Violeta in the schoolhous of Juviles and Berchules. Ene interacted with education systems and managment  issues. It was possible to follow 2 lessons.
17. october has finished:
Ene and I we were separated today. Ene was job shadow to headmaster and Meriliis shadowed special teacher Violeta. Meriliis saw a lesson with one boy and one girl they were age of 7 year and 10 year. Also shadowed Meriliis Alicia and saw the all students in grade 3. Ene shadowed a one music lesson where taught headmaster Victor.


In this grade was 7 students. They heard a sound what was very quietly, learned music theory and met with 3 music instrument. After that Ene was fallowing the headmaster management work and spoke about  provincial school arrengement. Ene got the answers for his questions and gave the information about Estonian school arrengement. On the end of the day we analyzed the day with collegues and changed information. When it was a breaktime we walked around and communicated with students also. Today we are going for dinner in headmaster home, there are a neighbour school teacher and assistant of Berchules.
Today 16.october has finished:
Alpujarra's school headmaster hosted us nad said hello with Spain traditional greeting way.

We had an excursion in the schoolhouse what was built in 2011 year. We got to know that student's in Berchules learns in two different houses. In the Pre-school there learns children 3-6 years old and in secondary they are 7-14 years old. We saw a  break time what lasted 30 minutes. Most of the breaks students spent at the outside. We saw that in this time one of the teacher fallowed the students. We met there several teachers with whom we talked about teaching.

We talked about traditions of school and we got to know that they have got a big concert on Christmas time and instead on Santa Claus  they have got three kings riding by camels. We met students in their classrooms. Meriliis introduced himself in Spain (soy Meriliis, soy professora, soy Estonia). In the one of the grades students we looked for together Estonian country.

One girl spoke with us in English. We got to know they begins to learn English for 3 years old. The second language is French what they will begin in the 3 -th grade. It had a much interesting information about school and Andalusian province. We are very excited about tomorrow. Ene is going to be job shadow to headmaster Victor, Meriliis shadows special teacher Violeta  [Bioleta]. We felt careing.

Mõned illustreerivad fotod 15. oktoobrist:16.-20. oktoober oleme meie, Meriliis  ja Ene, töövarjudena Alpujarra põhikoolis. Meriliis on alustanud hispaania keele õpinguid, Ene püüab ikka inglise keele oskusi omandada. Alustatame K1 õpirännet „Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine ja kaasamine” 15. oktoobri varahommikul Tallinna lennujaamast Stockholmi. Sealt edasi lendame Malaga lennujaama. Sealt  kavatsem Berchulesse jõudmiseks kasutada rendiautot, sest sinna väiksesse kohta ei saa otse ühistranspordiga liikuda. Eeltöö tulemusena teame, et see autosõit peaks olema u 125 km pikk ja kestma u 2 tundi.
Berchule asub Granada provintsis, mis paikneb 1300 m üle merepinna (Sierra Nevada mäestiku lõunaosas). Granada provints on Andaluusia autonoomse piirkonna keskel. Hispaanlased peavad Granadat üheks kolmest ilusamaks linnaks.
Berchules elab u 700 inimest (2016 a).
C.P.R. ALPUJARRA kooli tegemistest saab lugeda siin:
http://colegiopublicoruralalpujarra.blogspot.com.es/


Eelinfona Hispaania koolisüsteemist:

Hispaanias on  riigi rahastatud koolisüsteem ja  erakoolid ning palju välisriikide- ja rahvusvahelisi koole. Umbes 1/3 Hispaania koolilastest käib erakoolides.
Riikliku hariduse eest vastutab Haridus-ja teadusministeerium, kuigi asutus võib delegeerida vastutust kohalikele omavalitsustele.
17st autonoomsest piirkonnast seitse, s h Andaluusia, vastutavad oma haridussüsteemi eest iseseisvalt.
Riiklik haridus on tasuta, kuid vanemad peavad tavaliselt maksma õpikute eest (mis on kallid ja mõningatel juhtudel on nad ette nähtud tasuta), samuti peavad vanemad maksma kinni kõik koolitarbed ja lisakulud, mis on seotud spordi-, kunsti- ja käsitöötundides vaja mineva materjalidega.
Lasteaias ja algkoolis käivad õpilased tavaliselt kohalikus külas, kuid keskkool võib asuda üsna kaugel (bussisõit on korraldatud). 
  • Kohustuslik haridus on üldharidus - 8 klassi.
  • Registreerimiseks Hispaania kooli peab läbima intervjuu ja harvadel juhtudel ka eksamid. Lapsed peavad käima elukohajärgses koolis. Kui eelistatakse teatud kindlat kooli, on oluline juba varakult osta või rentida kodu selle kooli piirkonnas. Linna ja provintsi haridusministeeriumi bürood võivad esitada kohalike koolide loetelu.
  • Lapse kooli registreerimiseks peab oma linnavalitsusse esitama lapse sünnitunnistuse või passi, mis on vajadusel ametlikult Hispaania keelde tõlgitud.
  • Õppeaasta kestab alates septembri esimesest nädalast kuni juuni lõpuni. Koolitundide aeg sõltub eelkõige koolist ja on tavaliselt kell 9-16, vahepeal on 1 tund lõunapausi. Üha rohkem koole ei korralda enam lõunapausi ja lõpetab päeva juba kell 14. Õppetunnid kestavad tavaliselt 45 minutit. Riigikoolides on tavaliselt pikapäeva rühm.
  • Hispaania koolides on pikad puhkused võrreldes paljude teiste riikidega. 
  • Koolide semestrid on fikseeritud ja on üldiselt samad kogu riigis, kuigi autonoomsed piirkonnad võivad neid muuta, võttes arvesse kohalikke olusid ja üritusi (näiteks kohalikud fiestad). Õppeaastal on kolm semestrit, umbes 11 nädalat korraga.


Algkooli minnakse 6-aastaselt. See kestab 6 aastat ja on jagatud 3 ossa. Lapsed õpivad hispaania keelt, matemaatikat, bioloogiat, ajalugu, geograafiat ja ühte võõrkeelt, programmis on ka kehaline kasvatus. Enamuses koolides on programmis ka usuõpetus.
Põhikooli läheb laps 12-aastaselt. Esimesi 4 aastat nimetatakse ESO, lapsed võivad koolist lahkuda peale selle lõpetamist (või vähemalt 16-aastaselt). ESO jaguneb 2 tsükliks (mõlemad on 2 aastat). Peale 4 aastat saavad õpilased tunnistuse, mis määrab nende tulevase haridustee. Kellel on paremad hinded, saavad título de graduado escolar sertifikaadi ja saavad edasi õppida keskkoolis ja saavad küpsustunnistuse. Akadeemiliselt vähem andekad õpilased saavad lihtsalt koolitunnistuse - certificado de escolaridadja õppida kutseõppeasutuses saades spetsialiseeritud koolituse konkreetseks karjääriks.
Õpilased, kes soovivad veel koolis õppida, saavad võtta 2-aastase Bachillerato akadeemilise kursuse.
On 4 liiki Bachillerato`t: kunst, humanitaarteadused, loodus ja tervishoid ning teadus ja tehnoloogia.
Peale 2 aastat teevad õpilased eksamid ja lõpptulemuses arvestakse nii eksamitulemusi kui ka 2 aasta töid.
Ülikool
Kui mais on Bachillerato eksamid, siis juunis saab teha üldisi ülikooli eksameid (PAU) ja selle järgi valivad endale eriala. Ülikoolis võib käia nii kaua, kui see aega võtab. Kõiki kursusi võib korrata ja eksameid võib teha mitme aasta jooksul. Ülikool kooosneb erinevatest etappidest:
*3 aastane õpe - lõpetamine diplomiga (Diplomatura)
*4-6 aastane õpe - lõpetamine kraadiga (Licenciatura)
                                                                                                                             allikas: http://www.eures.ee/print.php?id=12467

1 kommentaar:

  1. Kokkuvõte pühapäevast, 15.okt: Teekond Malagast Motrillini kulges kiiresti mööda laia ja head maanteed. Edasi Berchulesse liikusime Sierra Nevada mägiteedel u 80 km. Sierra Nevada mäestiku kõrgeim tipp on 3500 m kandis. Meriliis oli osav autojuht ja me jõudsime enne pimedat (u kell 19) sihtkohta. Terve tee saatsid meid imelised vaated, mäenõlvadel laiuvad viljapuu- ja viinamarjaistandused. Kuid taimestik on väga kidur. Andsime teed kitsekarjale ja vesistasime suud kogutud viinamarjasaaki nähes. Õhtul tegime veel õhtupimeduses väikese jalutuskäigu Berchule asulas, mis on armas mägiküla. Nägime ära koolimaja, kiriku, mõned baarid ning suhtlesime paari kohalikuga. Ööbime väikeses mägihotellis, kus eluks vajalik on olemas. Täna kohtume koolimajas oma võõrustajatega ja asume uudistama koolielu. Ühe poisiga kohtusime juba eile.

    VastaKustuta