HOLLAND

Põlva valla koolide õpetajate konverents „Õpetajalt õpetejale“, 21.10


Tutvustasime konverentsil kolleegidele ERASMUS+ projekti raames teoks saanud õpirännet Hollandisse. Rääkisime, kuidas on  Emmakoolis õppetöö korraldatud ning mida kasulikku on meil neilt õppida. 
Tänu ERASMUS+ projektile saime juurde uusi teadmisi ja kogemusi, mida oma igapäevases töös kasutada, et ka meie lapsed ja õpetajad oleksid koolis õnnelikud.  

Mis meile Hollandis väga meeldis ja mida plaanime oma koolis rakendada.
Sõbrasüsteem iga nädal on õpilastel üks kindel kaaslane, keda abistatakse ja toetatakse.
Enesekontroll kontrollvihiku abil õpetajal olemas vastustega vihikud, õpilased ise parandavad oma vead.
Austus üksteise vastu – kuulati üksteist.
Laste kannatlikkus - nauditi mängimist ja liikumist õues.
RAHULIKKUS – võeti aega kõige jaoks.
Koolikorralduse poole pealt hierarhiat ei ole – kõik on ühtmoodi võrdsed.
Õpetajate väga hea omavaheline koostöö, usaldus, austus, tugi.
Mobiiltelefone kooli kaasa ei võetud. 
Lapsed on õnnelikud ja neile meeldib koolis käia. 
Vanemad valivad kooli ja sellega kaasneb ka usaldus kooli ja õpetajate vastu. 
Vaba aega veedavad vanemad koos lastega. 
   

Meie teine päev Emmakoolis
Veetsime täna meeleoluka päeva koos seitsmeaastaste ja kümneaastaste õpilastega. Lapsed olid lõbusad ja sõbralikud ning õppisid korrutamist ja inglise keelt.
Täna räägiti meile koolikorraldusest ja õpilase individuaalsest toetamisest. Koolis töötab ainult pedagoogiline personaal. Lõunasöök on igal lapsel kodust kaasas ja maja koristusteenust ostetakse sisse. Öpilased ei saa numbrilisi hindeid. Kaks korda aastas toimuvad üleriigilised tasemetestid, mille kohta saab iga õpilane suulist tagasisidet õpetajalt.
Pärastlõunal tutvustasime Tilsi kooli ja Eestit.
Homme veedame terve päeva koos üheteistaastaste õpilastega.

Meie vastuvõtt on olnud soe ja südamlik.

Esimene päev Hollandi koolis 

Külastasime täna Emmakooli Zwolles. Selles koolis rakendatakse Daltoni pedagoogikat ja kristlikku kasvatust. Õpilased on vanuses 4 - 12 aastat. Koolis õpib umbes 400 õpilast, kes on jaotatud 15 gruppi. Selles koolis õpetatakse inglise keelt  esimesest grupist (alates 4 eluaastast).

Siin sõidavad kõik jalgratastega, seega on ka koolis rattaparkla. Kaks korda päevas on õpilased 30 minutit õues. Tundide järjekord pannakse klassiti paika ühiselt päeva alguses. Nii enne hommikust õppetöö algust kui ka enne lõunasööki loetakse palvus või lauldakse palvelaul. Ühelt tegevuselt teisele minnakse üle sujuvalt, tunnitöö on mänguline ja vaheldusrikas. Lapsed on särasilmsed ja sõbralikud, täis mängulusti ja õpihimu.


Täna veetsime päeva koos kuueaaastast õpilaste grupiga, homme ootab ees tore päev seitsmeaastaste ja üheksaaastaste õpilastega, puhume juttu ka õpetajatega ja tutvustamevoma kooli.

Eelinfo Hollandi koolisüsteemi kohta

Holland on riik, mis pakub kvaliteetset ja kõrgetasemelist haridust ning kus õpilased omandavad süvateadmised valitud erialal, et saavutada maksimaalne edu tulevikus. Hollandi ülikoolidest omandatavad diplomid on tunnustatud üle kogu maailma ja on suurepäraseks visiitkaardiks ärimaailmas.

Vanuses 4-12 käivad õpilased põhikoolis. 8-klassilises koolis õpivad lapsed lugemist, kirjutamist ja aritmeetikat ning hiljem lisanduvad teised põhiained nagu ajalugu, matemaatika, geograafia jms.

Pärast põhikooli lõppu tuleb õpilastel sooritada riiklikud testid, mille tulemustest oleneb edasine haridustee. Võimalikud variandid on järgmised:

Ettevalmistav keskharidus (MAVO) – 4 aastat
Üldine keskharidus (HAVO) – 5 aastat
Ülikoolieelne haridus (VWO) – 6 aastat
Eve 


Õpetaja Liina ja Eve sõidavad 16.-20.aprillil  Hollandisse õppima


 Hetkel käivad läbirääkimised Hollandi Koningin Emmaschool, kes on andnud oma jah sõna. Samuti on vastuvõttev kool lisanud meid Erasmus+ taotlusesse, kui partneri. Kui nende taotlus saab rahastuse, siis tulevad 2019. aastal Tilsi põhikooli, et tutvude meie õpetajate õpetamismeetoditega, meie kultuuriga ja koolisüsteemiga üldiselt.

Liina ja Eve sõidavad Zwollesse, mis on 135 000 elanikuga linn, lähim lennujaam asub Amsterdamis Schipolis, sealt on Zwollesse 1h 15 minutit sõitu. Linnas liikumiseks on partnerkool soovitanud kasutada jalgratast, mis on väga populaarne liikumisvahendid seal.

Meriliis

2 kommentaari: